Základní umělecká škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, se sídlem v Pozořicích a působící v obcích Tvarožné, Mokré a Sivicích. Sem dochází žáci z Horákova, Hostěnic, Kovalovic, Velatic, Viničných Šumic a dalších obcí.

Historie školy

Historie školy se začala psát před 55 lety.

V roce 1958 začal profesor Oldřich Placar vyučovat soukromě hře na klavír a varhany, ale už v září téhož roku se začalo vyučovat také při Osvětové besedě v Pozořicích, v budově nynějšího zdravotního střediska. Zde vyučovala Anna Šlezingrová a František Promberger. Hře na klavír a housle se tenkrát učilo 22 žáků.

V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice (budova nynějšího obecního úřadu) a v roce 1965 byla otevřena v Pozořicích samostatná LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Výuka se přesunula do tehdy nové budovy ZDŠ a již 73 žáků hudebního oboru (klavír, housle, akordeon) vyučovalo 5 učitelů.

S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala vyučovat i hra na dechové nástroje a tak v roce 1975 mohla vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří Vrtek a později Josef Klimeš. Nelze nepřipomenout, že bývalí žáci naší školy jsou základem kvalitně fungující dechové kapely „Sivičanky“.

V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré, které tenkrát sídlilo v jedné třídě ZDŠ. Prvním učitelem se zde stal odchovanec naší školy a absolvent JAMU Vojtěch Mojžíš.

V té době navštěvovalo školu v Pozořicích a v Mokré již 163 žáků.

V roce 1985 odchází paní ředitelka Šlezingrová do důchodu a ředitelem se stává Jan Florian absolvent brněnské Konzervatoře ze třídy prof. Jana Tesaře (dříve rovněž učitele v Pozořicích).

V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení, jehož první učitelkou byla Dana Plottová.

Významným rokem je rok 1987, kdy se z dosud detašovaného pracoviště v Mokré stává pobočka. Do „vínku“ dostává samostatnou budovu, rekonstruovanou původní ZDŠ.

Jejím prvním vedoucím se stal absolvent Konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem k novým podmínkám bylo možno výuku rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat obor hudební (klavír, housle, sólový a sborový zpěv), taneční a výtvarný, který pracoval pod vedením Petry Doležalové – Klevarové. Po odchodu Pavla Hamříka v roce 1990 byl vedoucím pobočky absolvent Konzervatoře a pedagogické fakulty Pavel Zelníček.

V roce 1991 dochází ke změně názvu škol z lidových škol umění LŠU na základní umělecké školy ZUŠ.

Od roku 1992 vyučovala v tanečním oboru Zuzana Malachová. Pod vedením Marcely Trhlíkové byl otevřen v roce 1992 v Pozořicích výtvarný obor, který byl v roce 1996 rozšířen o keramickou třídu, kterou vede Vít Tříska.

Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír a flétny také ve Tvarožné, přímo v budově ZŠ.

K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 335 dětí z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných Šumic, Hostěnic, Mokré – Horákova,Velatic a dalších obcí.

Za léta existence školy byly provedeny stovky koncertů a veřejných vystoupení. Jeden z nejvýznamnějších se uskutečnil po navázání kontaktu s Konzervatoří a Hudební školou z rakouského Wiener Neustadtu. Rakouští umělci se představili v roce 1991 v pozořickém farním kostele a v naší škole v Mokré a naši žáci a učitelé v roce 1992 v Georgskathdrale ve Wiener Neustadtu.

Z řady absolventů školy se stali úspěšní hudebníci, tanečnice a výtvarníci. Někteří z nich pokračovali ve studiu na Konzervatoři. Na hudebním oboru studovali: Vojtěch Mojžíš, Božena Bartáková – Škrobová, Tomáš Barták, Lia Trhlíková – Teplá, Jaroslav Meluzin, Radek Meluzin, Michal Kulhánek. Dále pak musíme jmenovat absolventky Taneční konzervatoře Markétu Smejkalovou, Darinu Grunovou, Radku Stokláskovou, Danu Ondráčkovou, Aleše Lindovského, Zuzanu Novoborskou, Andreu Svobodovou a Anetu Bajerovou. V současnosti studují na Taneční konzervatoři Klaudie Kaňová, Klára Švábenská, Simona Pallová a Nela Sečkařová. Někteří působí dnes na naší škole jako pedagogové (Božena Bartáková – Škrobová, Lia Trhlíková – Teplá a Michal Kulhánek).

V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se ředitelkou stává Hana Salvová – Navrátilová. Ve spolupráci s rodiči vznikl „Klub nadšenců a příznivců“ při ZUŠ Pozořice, který se stal nedílnou součástí školy.

Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ v Oslavanech, okres Brno-venkov a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, družební obcí městysu Pozořice.

V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický obor.

Od roku 2012 uskutečňuje škola vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu – ŠVP.  Ve stejném roce rozšiřuje škola spolupráci se ZUŠ A. Muchy v Ivančicích, okres Brno-venkov a ZUŠ v Mohelnici z Olomouckého kraje.

Rok 2015 přinesl změnu názvu školy Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace a ve stejném roce oslavila škola na Slavnostním odpoledním setkání a koncertu 50. výročí založení.

V roce 2017 škola v rámci ZUŠ Open  – I. ročníku celostátního happeningu Základních uměleckých škol ve veřejném prostoru pod záštitou nadace Magdaleny Kožené uskutečnila projekt s názvem Slunce pro všechny. Do II. ročníku ZUŠ Open s názvem „Pozořický trh“ se v roce 2018 škola opět zapojila a proběhl v rámci týdne oslav 700. výročí první písemné zmínky o Pozořicích. III. ročník ZUŠ Open v roce 2019 nesl název „Kavárnička snů“. K 10. výročí dospěly Společné koncerty se ZUŠ Ivanka pri Dunaji.
V roce 2019 vzniká nové místo poskytovaného vzdělávání školy a to v Kulturním domě v Sivicích. Žáci literárně-dramatického oboru tak mohou realizovat svá představení na skutečném jevišti. Rok 2020 byl rokem 55. výročí založení školy. Místo výkonu školy v Sivicích se v roce 2022 rozšířilo o třídy pro výuku žáků v hudebním oboru.