Základní umělecká škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, se sídlem v Pozořicích a působící v obcích Tvarožné, Mokré a Sivicích. Sem dochází žáci z Horákova, Hostěnic, Kovalovic, Velatic, Viničných Šumic a dalších obcí.

Historie školy

Historie školy se začala psát před 58 lety.

V roce 1958 začal profesor Oldřich Placar vyučovat soukromě hře na klavír a varhany, ale už v září téhož roku se začalo vyučovat také při Osvětové besedě v Pozořicích, v budově nynějšího zdravotního střediska. Zde vyučovala Anna Šlezingrová a František Promberger. Hře na klavír a housle se tenkrát učilo 22 žáků.

V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice (budova nynějšího obecního úřadu) a v roce 1965 byla otevřena v Pozořicích samostatná LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Výuka se přesunula do tehdy nové budovy ZDŠ a již 73 žáků hudebního oboru (klavír, housle, akordeon) vyučovalo 5 učitelů.

S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala vyučovat i hra na dechové nástroje a tak v roce 1975 mohla vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří Vrtek a později Josef Klimeš. Nelze nepřipomenout, že bývalí žáci naší školy jsou základem kvalitně fungující Sivické kapely

V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré, které tenkrát sídlilo v jedné třídě ZDŠ. Prvním učitelem se zde stal odchovanec naší školy a absolvent JAMU Vojtěch Mojžíš.

V té době navštěvovalo školu v Pozořicích a v Mokré již 163 žáků.

V roce 1985 odchází paní ředitelka Šlezingrová do důchodu a ředitelem se stává Jan Florian absolvent brněnské Konzervatoře ze třídy prof. Jana Tesaře (dříve rovněž učitele v Pozořicích).

V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení, jehož první učitelkou byla Dana Plottová.

Významným rokem je rok 1987, kdy se z dosud detašovaného pracoviště v Mokré stává pobočka. Do „vínku“ dostává samostatnou budovu, rekonstruovanou původní ZDŠ.

Jejím prvním vedoucím se stal absolvent Konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem k novým podmínkám bylo možno výuku rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat obor hudební (klavír, housle, sólový a sborový zpěv), taneční a výtvarný, který pracoval pod vedením Petry Doležalové – Klevarové. Po odchodu Pavla Hamříka v roce 1990 byl vedoucím pobočky absolvent Konzervatoře a pedagogické fakulty Pavel Zelníček.

V roce 1991 dochází ke změně názvu škol z lidových škol umění LŠU na základní umělecké školy ZUŠ.

Od roku 1992 vyučovala v tanečním oboru Zuzana Malachová. Pod vedením Marcely Trhlíkové byl otevřen v roce 1992 v Pozořicích výtvarný obor, který byl v roce 1996 rozšířen o keramickou třídu, kterou vede Vít Tříska.

Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír a flétny také ve Tvarožné, přímo v budově ZŠ.

K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 340 dětí z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných Šumic, Hostěnic, Mokré – Horákova, Velatic a dalších obcí.

Za léta existence školy byly provedeny stovky koncertů a veřejných vystoupení. Jeden z nejvýznamnějších se uskutečnil po navázání kontaktu s Konzervatoří a Hudební školou z rakouského Wiener Neustadtu. Rakouští umělci se představili v roce 1991 v pozořickém farním kostele a v naší škole v Mokré a naši žáci a učitelé v roce 1992 v Georgskathdrale ve Wiener Neustadtu.

Z řady absolventů školy se stali úspěšní hudebníci, tanečnice a výtvarníci. Někteří z nich pokračovali ve studiu na Konzervatoři. Na hudebním oboru studovali: Vojtěch Mojžíš, Božena Bartáková – Škrobová, Tomáš Barták, Lia Trhlíková – Teplá, Jaroslav Meluzin, Radek Meluzin, Michal Kulhánek. Dále pak musíme jmenovat absolventky Taneční konzervatoře Markétu Smejkalovou, Darinu Grunovou, Radku Stokláskovou, Danu Ondráčkovou, Aleše Lindovského, Zuzanu Novoborskou, Andreu Svobodovou, Anetu Bajerovou,  Klaudii Kaňovou, Kláru Švábenskou, Simonu Pallovou. V současnosti studuje Taneční konzervatoř Nela Sečkařová. Někteří absolventi působí dnes na naší škole jako pedagogové (Božena Bartáková – Škrobová, Lia Trhlíková – Teplá, Petra Divácká – Kratěnová).

V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se ředitelkou stává Hana Salvová – Navrátilová. Ve spolupráci s rodiči vznikl „Klub nadšenců a příznivců“ při ZUŠ Pozořice, který se stal nedílnou součástí školy.

Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ v Oslavanech, okres Brno-venkov a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, družební obcí městysu Pozořice.

V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický obor.

Od roku 2012 uskutečňuje škola vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu – ŠVP.  Ve stejném roce rozšiřuje škola spolupráci se ZUŠ A. Muchy v Ivančicích, okres Brno-venkov a ZUŠ v Mohelnici z Olomouckého kraje.

Rok 2015 přinesl změnu názvu školy Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace a ve stejném roce oslavila škola na Slavnostním odpoledním setkání a koncertu 50. výročí založení.

V roce 2017 škola v rámci ZUŠ Open  – I. ročníku celostátního happeningu Základních uměleckých škol ve veřejném prostoru pod záštitou nadace Magdaleny Kožené uskutečnila projekt s názvem Slunce pro všechny. Do II. ročníku ZUŠ Open s názvem „Pozořický trh“ se v roce 2018 škola opět zapojila a proběhl v rámci týdne oslav 700. výročí první písemné zmínky o Pozořicích. III. ročník ZUŠ Open v roce 2019 nesl název „Kavárnička snů“. K 10. výročí dospěly Společné koncerty se ZUŠ Ivanka pri Dunaji.

V roce 2019 vzniká nové místo poskytovaného vzdělávání školy a to v Kulturním domě v Sivicích. Žáci literárně-dramatického oboru tak mohou realizovat svá představení na skutečném jevišti. Rok 2020 byl rokem 55. výročí založení školy.

Místo výkonu školy v Sivicích se v roce 2022 rozšířilo o třídy pro výuku žáků v hudebním oboru. Ve stejném roce se škola zapojila do VI. ročníku ZUŠ Open a představení se konalo na podporu Ukrajiny s názvem Kavárnička nejtajnějších snů. V následujícím roce 2023 v VII. ročníku ZUŠ Open naše představení neslo název Kavárnička pod širým nebem. Ve stejném roce vzniklo nové studijní zaměření v hudebním oboru Hra na bicí nástroje. Pro hru na bicí byly na místě výkonu v Sivicích provedeny akustické úpravy všech učeben. V rámci komorní souborové hry vznikla kapela ZUŠ junior band.