Literárně-dramatický obor

Výuka literárně-dramatického oboru má studijní zaměření:

  • dramatika a slovesnost

Literárně-dramatický obor rozvíjí umělecké nadání žáků směrem k divadelnímu a slovesnému umění. Jeho základem je dramatická hra, která klade důraz na jednání a aktivitu, využívá přímého prožitku a prostřednictvím vstupu do nejrůznějších rolí rozvíjí žákovu schopnost vnímat sama sebe i své okolí a vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Vychází ze spontánního dětského dramatického projevu a směřuje k vytvoření schopnosti samostatného, osobitého a přirozeného vyjadřování se v sociální, ale i umělecké oblasti. Těžištěm výuky je práce v kolektivu, která postupuje od jednoduchých improvizací až ke schopnosti aktivně, samostatně a tvořivě se podílet na inscenačním procesu. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce s textem (poezie, próza, monolog, dialog), při které se žáci učí nejenom umělecky interpretovat, ale také rozeznávat a hodnotit umělecké a myšlenkové kvality literární předlohy.