Literárně-dramatický obor

Výuka literárně-dramatického oboru má studijní zaměření:

  • dramatika a slovesnost

V lekcích studijního zaměření dramatiky a slovesnosti se žáci učí přednášet říkanky a básničky, předvádět je pantomimou a zahrát je v jednoduchém příběhu. Děti pracují s hlasem, učí se rytmus a zvládat prostor kolem sebe. Zdokonalují se ve výslovnosti a získávají dovednosti, jak jednat spolu navzájem i vystupovat na veřejnosti. Postupně přijímají role z dobrodružných dětských příběhů a hrají divadlo.