Hudební obor

  • Klávesové nástroje disponují možností vzdělávat zájemce ve studijním zaměření hra na klavír – klasické studium, taneční hudba, čtyřruční hra
  • Smyčcové nástroje – studijní zaměření hra na housle, violu, violoncello – klasická hra, komorní hra
  • Dechové nástroje – studijní změření hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet – klasická hra, komorní hra, hra v souborech
  • Lidové nástroje – studijní zaměření hra na akordeon, kytaru – klasická hra, doprovody písní, komorní hra
  • Bicí nástroje – studijní zaměření hra na bicí nástroje – klasická hra, doprovody písní, komorní hra
  • Pěvecké oddělení – studijní zaměření sólový zpěv a předmět komorní zpěv nebo pěvecký sbor – klasika, populár i muzikál

Kromě výuky hry na nástroj navštěvují žáci hodiny hudební nauky, pro nejmenší žáky je určena přípravná hudební výchova (PHV), a pro pokročilé žáky výuka komorní hry.

Velký zájem a ohlas je o soubory zobcových fléten, žáci získávající přední místa v soutěžích. Soubory, které vedou učitelky Lia Teplá a Hana Zelníčková se zaměřují na hudbu renesanční, barokní i současnou. Členové souboru a nejlepší žáci se účastní soutěží a účinkují na vernisážích a jiných kulturních akcí organizovaných školou. Talentovaní žáci mají možnost připravit se ke studiu na Konzervatoři.