Pedagogický sbor

V současné době tvoří pedagogický sbor 14 učitelů, kteří působí na 4 pracovištích

 • Hana Navrátilová – ředitelka školy, učitelka hry na příčnou flétnu, hry na klavír a komorní hry – Pozořice
 • MgA. et Bc. Sylva Tománková – učitelka tanečního oboru – Pozořice, Mokrá a Sivice
 • Mgr. Romana Pávková – učitelka sólového zpěvu, komorního zpěvu a hry na klavír – Pozořice
 • Božena Škrobová – učitelka hry na zobcovou flétnu, hry na klavír a komorní hry – Pozořice
 • Lia Teplá – učitelka hry na zobcovou flétnu, komorní hry, PVH a hudební nauky – Pozořice
 • Ing. Vít Tříska – učitel výtvarného oboru ve studijních zaměření plošná tvorba a keramika a modelování – Pozořice
 • Mgr. Pavel Zelníček – učitel hry na housle, violu, violoncello, kytaru, PHV, hudební nauky a komorní hry – Pozořice, Mokrá
 • MgA. Hana Zelníčková – učitelka sólového zpěvu, hry na klavír, zobcovou flétnu a komorní hry – Mokrá
 • Hana Tesařová – učitelka výtvarného oboru studijního zaměření keramika a modelování – Mokrá
 • BcA. Michaela Nováková  – učitelka hry na klavír, PHV a hudební nauky, klavírního semináře a korepetitorka – Pozořice, Tvarožná
 • Mgr. Radoslav Mesarč – učitel literárně-dramatického oboru – Sivice
 • Mgr.art. Petr Hujňák – učitel hry na klarinet, zobcovou flétnu a komorní hry – Pozořice, Tvarožná
 • Michal Kulhánek – učitel hry na akordeon a komorní hry – Pozořice
 • Jiří Kalousek – učitel hry na kytaru a komorní hry – Pozořice

Ostatní pracovníci

 • Marie Kousalová – ekonomka – Sivice
 • Marta Kobyláková – školnice – Mokrá