Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru má dvě studijní zaměření:

  • plošná tvorba
  • keramika a modelování

Hlavním posláním výtvarného oboru je podchycovat talentované žáky, jejich talent podpořit a rozvíjet. V prvním roce studia se děti hravou formou seznamují s výtvarnými nástroji, materiály a technikami. V dalších ročnících prvního stupně je kladen důraz na estetický vývoj žáků k promyšlené tvorbě, zručnosti, fantazii, ale i schopnost smyslového vnímání světa. Během studia si děti sami vybírají směr, který je nejvíce zajímá a baví. Ti, kteří se chtějí tomuto oboru více věnovat pokračují ve studiu druhého stupně a mohou se připravovat k talentovým zkouškám na školy s uměleckým zaměřením.

Žáci studijního zaměření plošné tvorby své práce vystavují v přízemí Základní školy v Pozořicích, v budově zdravotního střediska, kde je Minigalerie pro nejlepší žáky, a v Obecní knihovně v Pozořicích. Žáci výtvarného oboru se účastní i celostátně vypsaných soutěží a přivezli si nejedno ocenění.

Studijní zaměření keramiky a modelování prezentuje své výrobky na výstavě v rámci vánočního koncertu hudebního oboru. Jejich výrobky mají vždy u veřejnosti velký úspěch.

Každoročně je uspořádána vernisáž absolventských prací.