Výsledky a účast žáků na soutěžích ve školním roce 2015/2016

Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“

  • republikové kolo – 3. místo – Martin Koláček
  • okresní kolo – 1. místo – Martin Koláček
   okresní kolo – 2. místo – Simona Hajkrová
   okresní kolo – 3. místo – David Rouzek

Okresní kolo soutěže MŠMT

  • Hudební obor – komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů
   1. místo – flétnový soubor Hbité prstíky ve složení – Martin Jiráček, Petr Kolařík, Jan Petr, Antoním Pohanka, Kateřina Šantavá, Lenka Šmerdová a Anrea Topinková