Výsledky a účast žáků na soutěžích ve školním roce 2014/2015

Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“

  • republikové kolo – 1. místo – Daniela Šárková
   republikové kolo – 2. místo – Jan Jakub Juráň
   republikové kolo – 3. místo – Eliška Fleková
  • krajské kolo – 1. místo – Jiří Sukovatý, Zuzana Musilová
   krajské kolo – 2. místo – Jan Jakub Juráň, Eliška Fleková
   krajské kolo – 3. místo – Daniela Šárková, Adéla Brázdová
  • okresní kolo – 1. místo – Jan Jakub Juráň, Eliška Fleková
   okresní kolo – 2. místo – Jiří Sukovatý, Adéla Brázdová
   okresní kolo – 3. místo – Daniela Šárková, Zuzana Musilová

Výtvarná soutěž „Noc kostelů“

   • I. kategorie – 2. místo – Veronika Šantavá
   • II. kategorie – 1. místo – Simona Hajkrová
    II. kategorie – 2. místo – Barbora Střížová
   • III. kategorie – 1. místo – Kateřina Mazlová
    III. kategorie – 2. místo – Tomáš Tinka
    III. kategorie – 3. místo – Šárka Máliková

Krajské kolo soutěže MŠMT

    • Hudební obor
     Terezie Křížová – 1. místo
     Adam Drápal – 2. místo
    • Taneční obor
     skladba „Setkání“ – zvláštní ocenění za působivé ztvárnění námětu

Okresní kola soutěží MŠMT

     • Taneční obor
      skladba „Setkání“ – postup do krajského kola
     • Hudební obor
      Karolína Vystavělová – zpěv – 1. místo
      Terezie Křížová – zpěv – 1. místo
      Adam Drápal – zpěv – 1. místo
      Andrea Daňková – zpěv – 2. místo
      Kateřina Křenková – zpěv – 2. místo
      Onřej Petr – zobcová flétna – 2. místo
      Tereza Divíšková – zpěv – 3. místo
      Barbora Šmerdová – příčná flétna – 3. místo
      Kristyna Ema Morris – zpěv – čestné uznání I. stupně
      Jan Petr – zobcová flétna – čestné uznání

Písňová soutěž B. Martinů – XII. ročník

    • 3. místo – Adam Drápal