Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou v Brně – 23. října 2019