Souhlas GDPR pro nově přijaté žáky

Souhlas GDPR (pdf)